Geschiedenis

De Kunstminnaars bestaan al van 1865, maar dan als “zangmaatschappij”, gesticht en geleid door de bekende organist en componist Amandus Agemans. Toen deze in 1872 overleed en voorzitter Gerard Meeus naar Antwerpen verhuisde, werd het koor ontbonden.

Op 2 maart 1879 werd dan door enkele muziekliefhebbers de Kastelse fanfare opgericht. Gustaaf Renders, een leerlooier, werd als voornaamste initiatiefnemer de eerste voorzitter en dirigent. De kersverse fanfare werd “De Verenigde Vrienden” gedoopt, maar zou die naam niet lang dragen. Het vroegere koor “De Kunstminnaars” bezat namelijk een prachtig vaandel, dat sinds de ontbinding bij burgemeester Adolf Van Ballaer in bewaring was. Na onderhandeling met het vroegere koorbestuur werd dit aan de fanfare afgestaan, op voorwaarde dat zij ook de naam “De Kunstminnaars” zou overnemen.

Na de dood van Gustaaf Renders werd het voorzitterschap overgenomen door Adolf Van Ballaer, naast burgemeester ook brouwer en eigenaar van een flink geboer. Van ballaer werd op zijn beurt opgevolgd door Frans Biermans, de meulder van de Houtumse watermolen.

Na diens overlijden kwam de voorzittersfunctie in handen van Leopold Van Eynde die reeds in 1885 het dirigeerstokje had overgenomen van Gustaaf Renders. Meester Van Eynde is ongetwijfeld de meest verdienstelijke figuur uit de fanfare geschiedenis. In 1954 nam hij , op 91 jarige leeftijd afscheid van “zijn” fanfare , 71 jaar lid, 50 jaar dirigent en 29 jaar voorzitter.

In 1935 had hij het dirigentschap doorgegeven aan Thomas Van Sas die in 1960 om gezondheidsredenen moest ontslag nemen. Thomas was overigens niet zomaar de eerste de beste dirigent. Hij had aan het conservatorium een eerste prijs behaald, wat in die tijd heel wat betekende.

Als voorzitter werd Meester Van Eynde in 1954 opgevolgd door Achiel Praet, die de eer voor zich mag opeisen de grondslag te hebben gelegd voor een bloeiende muziekschool in Kasterlee.

Na een korte periode onder leiding van Walter Van Hoof uit Olen nam Michel T’Syen uit Oevel in 1964 het dirigeerstokje over. Michel zag de fanfare volledig anders dan Thomas Van Sas. Hij was een echte vader voor de muzikanten en bracht de groep dichter bij elkaar. Een spijtig ongeval verplichtte Michel in 1973 het dirigentschap over te dragen aan zijn zoon Gustaaf.

In 1979 vierden “De Kunstminnaars” hun 100-jarig bestaan onder het voorzitterschap van Victor Van den Putte . Een geweldige dorpsstoet beeldde de lange en kleurrijke geschiedenis van de eeuweling uit. Het hele dorp was hierbij betrokken. Noenk, een krasse negentiger en oudste inwoner van het dorp, beweerde achteraf dat hij in heel zijn leven nog nooit zoveel volk in Kasterlee had gezien.

In 1983 organiseerde de fanfare onder leiding van Staf T’Syen haar eerste Kerstconcert. Elk jaar zit de parochiezaal barstensvol en dit vormt dan ook het belangrijkste optreden van het jaar voor de muzikanten.

In 1984 leerde Aloïs Janssens, die in 1981 het vaandel overgenomen had van Victor Van den Putte, Het Kastelse volk Frühschoppen. Ondertussen is dit voor iedere rechtgeaarde Kastelnaar een begrip geworden.

1987 was een ongekend dieptepunt voor De Kunstminnaars. Wiske Eelen, de trouwe lokaalhoudster van “Het Varken”, kwam te overlijden. Wiske regelde zoveel voor haar fanfare dat het bestuur vaak niet eens meer wist hoe het moest of waar iets kon worden teruggevonden. Zij beheerde op haar eentje al het fanfare materiaal: instrumenten, uniformen, partituren en alles wat erbij hoorde, vulde het aanwezigheidsregister in, verwittigde de muzikanten voor optredens. Ze dacht werkelijk aan alles.

In 1993 nam André Van Laer het voorzitterschap over van Aloïs Janssens en een jaartje later werd Roger Dierckx de nieuwe dirigent. Zij zorgden samen voor een bloeiende jeugdfanfare zodat de toekomst van “De Kunstminnaars” er zeer rooskleurig uitzag. En zo ziet hij er nog steeds uit. Op 1 januari 2012 werd het voorzitterschap overgedragen naar Jef Van Gorp. De groei van de fanfare deed ook de nood aan een nieuw lokaal vergroten, daarom kreeg de fanfare een volledig nieuw lokaal in “De Rul” toegewezen. Dit opent nieuwe toekomstperspectieven!

Augustus 2012: Gert Verrydt neemt het dirigeerstokje over en bereidt zijn eerst Kerstconcert voor. In april 2013 behaalt hij tijdens het Promsconcert zijn diploma Hafabra-directie onder grote internationale publieke belangstelling en in aanwezigheid van verschillende juryleden uit het conservatorium van Tilburg.

Juli 2015: nadat Gert Verrydt 3 jaar onze dirigent is geweest, gaat hij op zoek naar nieuwe uitdagingen. In augustus wordt hij opgevolgd door Erik Buyle. Erik neemt de leiding over de fanfare. De jeugdfanfare wordt vanaf september geleid door Willem-Jan Hendrickx. Vanaf 2018 neemt Erik Buyle ook de leiding van de jeugdfanfare op zich.

In 2019 bestaan de Kunstminnaars 140 en de JFK 25 jaar en dit zullen ze in Kasterlee geweten hebben. Een heel jaar lang werden er heel wat festiviteiten georganiseerd. De jeugdfanfare beet de spits af met een puike organisatie van de Sangria Party Deluxe. Later volgde er nog een Kastels Jeugd Muziekfestival, afgesloten met een heuse Pumpkinpop (karaoke). Daarnaast waren er de cocktailconcerten, in samenwerking met het Lichtaartse zangkoor Gekko, voorwaar twee onvergetelijke avonden en organiseerden we samen met de fanfares van Lichtaart en Tielen een Fanfarathon (winnaar VLAMO-award 2019) tvv de Kinderkankerfondsen van Gent en Leuven

Maar het hoogtepunt van het feestjaar 2019 evenwel vond plaats in het weekend van O.H.Hemelvaart. Op woensdagavond 29 mei vond er in de foyer van het OC de opening plaats van de tentoonstelling over de bewogen geschiedenis van 140 jaar Fanfare en 25 jaar JFK. Vooraleer burgemeester Ward Kennes het erelint plechtig doorknipte, had fiere voorzitter Jef Van Gorp de eer een rijk gedocumenteerd fotoboek voor te stellen. Tussen het natje en droogje door bracht de fanfare een heuse flashmob ten berde, onder leiding van muzikant Benny Leys. Dit zouden ze later in het jaar nog enkele keren overdoen. In samenwerking met het Plaffeiencomité was een goed gevuld programma samengesteld. Onze vrienden van de Zwitserse fanfare ‘Alphorn’ uit Plaffeien hadden zich met plezier bereid verklaard om ons feestweekend mee te komen opfleuren, evenals de Musikverein Harmonie e.V. Auenheim. Op vrijdagavond verzorgden zij  samen met de jubilerende JFK en Kunstminnaars een onvergetelijke muzikale avond. Op zaterdagnamiddag trok men in stoet naar de Plaffeienstraat om die plechtig te openen en de dag werd afgesloten met een optreden van de Vickings en een afterparty. ’s Zondags mochten we ruim 200 oud-muzikanten verwelkomen op de reunie, voor velen een prettig weerzien. En nu op naar de 150.

Na een fantastisch feestjaar wordt 2020 beheerst door een ongeziene gezondheidscrisis ten gevolge van Covid19. Alle repetities en activiteiten worden geannuleerd vanaf half maart. Na een heropstart in augustus, wordt opnieuw alles stilgelegd eind oktober door een 2de golf van de coronapandemie. De ontdekking van meerdere vaccins aan het einde van het jaar, laat ons dromen van opnieuw een muzikaal jaar in 2021.

Maar helaas, ook 2021 wordt beheerst door de Covid19-pandemie. Uiteindelijk kunnen we in juni onze repetities terug opstarten in Cobra Deluxe, mits voldoende afstand tussen de muzikanten. In september kunnen we opnieuw terecht in ons eigen repetitielokaal aan de Rul met goede hoop op eindelijk terug een Kerstconcert. Maar door verschillende besmettingen van onze leden na het Jeugdweekend en de sterke stijging van besmettingen in Kasterlee (maar ook in de rest van Belgie, Europa) worden de repetities stilgelegd in november en moet helaas ook ons Kerstconcert opnieuw worden geannuleerd. Jef Van Gorp neemt ontslag als voorzitter en bestuurslid. Edith Kennis neemt vanaf 2022 de fakkel over als eerste vrouwelijke voorzitster van onze Kunstminnaars. Dit jaar mogen we ook maar liefst 3 leden huldigen voor hun 50 jarig lidmaatschap. Proficiat aan Ronny De Peuter, Paul Pauwels en Paul van Reusel.

2022 start nog met beperkingen owv Covid19, maar al snel kunnen concerten en andere activiteiten (al dan niet uitgesteld) doorgaan. Een uitgestelde cafétoer in de zomer is een succes. Onze Jeugdfanfare neemt deel aan het Jeugdorkestenfestival met een nieuwe dirigent: Joram Leys. Hij neemt het dirigeerstokje over van Erik Buyle die enkel onze fanfare nog dirigeert.

In 2023 is eindelijk alles normaal en kunnen we nog eens op buitenlandse reis met onze leden naar Plaffeien, Zwitserland. Helaas nemen we ook afscheid van Griet Vanheuckelom na een moedige strijd tegen kanker. Griet was meer dan 40 jaar actief en gepassioneerd lid van KF De Kunstminnaars.